İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Distinguido Sr. Presidente:
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Distinguido Señor:
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Distinguida Señora:
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Distinguidos Señores:
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Apreciados Señores:
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
A quien pueda interesar
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Estimado Sr. Pérez:
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Querido Juan:
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Le escribimos en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Con relación a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
En referencia a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Escribo para pedir información sobre...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Le escribo en nombre de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
¿Sería posible...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
¿Tendría la amabilidad de...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Me complacería mucho si...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Le agradecería enormemente si pudiera...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Me atrevo a preguntarle si...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
¿Podría recomendarme...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
¿Podría enviarme...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Se le insta urgentemente a...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Estaríamos muy agradecidos si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Es nuestra intención...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Lamentamos informarle que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Le agradecemos de antemano...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Si requiere más información...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Espero tener noticias de usted pronto.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Se despide cordialmente,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Atentamente,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Respetuosamente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Saludos,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Saludos,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında