İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Dear Mr. President,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Dear Sir,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Dear Madam,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Dear Sir / Madam,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Dear Sirs,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
To whom it may concern,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Dear Mr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Dear Mrs. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Dear Miss Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Dear Ms. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Dear John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Dear John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
We are writing to you regarding…
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
We are writing in connection with...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Further to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
With reference to…
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
I am writing to enquire about…
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
I am writing to you on behalf of...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Your company was highly recommended by…
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Would you mind if…
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Would you be so kind as to…
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
I would be most obliged if…
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
I would be grateful if you could...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
We are interested in obtaining/receiving…
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
I must ask you whether...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Could you recommend…
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Would you please send me…
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
You are urgently requested to…
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
We would be grateful if…
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
What is your current list price for…
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
We are interested in ... and we would like to know ...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
We understand from your advertisment that you produce…
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
It is our intention to…
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
We carefully considered your proposal and…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
We are sorry to inform you that…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
If you need any additional assistance, please contact me.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Thanking you in advance…
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Please reply as soon as possible because…
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
If you require any further information, feel free to contact me.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
I look forward to the possibility of working together.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Thank you for your help in this matter.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
I look forward to discussing this with you.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
If you require more information ...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
We appreciate your business.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Please contact me - my direct telephone number is…
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
I look forward to hearing from you soon.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Yours faithfully,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Yours sincerely,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Respectfully yours,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Kind/Best regards,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Regards,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında