Almanca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr geehrter Herr Präsident,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Estimata sinjoro,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Estimataj sinjoroj,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Al kiu ĝi povas koncerni,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Estimata sinjoro Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Estimata sinjorino Smith,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Estimata John Smith,
Lieber Herr Schmidt,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Estimata John,
Lieber Johann,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Ni skribas al vi pri...
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Ni skribas en rilato kun...
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Plu al...
Bezug nehmend auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Kun referenco al...
In Bezug auf...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Mi skribas por demandi pri...
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Mi skribas al vi nome de...
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Ĉu vi kontraŭus, se...
Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Resmi rica, çekingen
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Wären Sie so freundlich...
Resmi rica, çekingen
Mi estus plej dankema, se...
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Resmi rica, çekingen
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Resmi rica, oldukça kibar
Mi estus dankema, se vi povus...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Resmi rica, oldukça kibar
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Resmi rica, kibar
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Resmi rica, kibar
Mi devas peti vin, ĉu...
Ich möchte Sie fragen, ob...
Resmi rica, kibar
Ĉu vi povas rekomendi...
Können Sie ... empfehlen...
Resmi rica, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Resmi rica, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Resmi rica, son derece direkt
Ni estus dankemaj, se...
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Resmi sorgulama, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Resmi sorgulama, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Wir beabsichtigen...
Resmi niyet beyanı, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Resmi, oldukça kibar
Antaŭdankon…
Vielen Dank im Voraus...
Resmi, oldukça kibar
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, oldukça kibar
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Resmi, oldukça kibar
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Resmi, kibar
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Resmi, kibar
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Resmi, kibar
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Resmi, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Resmi, direkt
Ni dankas vian negocon.
Wir schätzen Sie als Kunde.
Resmi, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Resmi, oldukça direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Daha az resmi, kibar
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Altestime,
Mit freundlichen Grüßen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Altestime,
Hochachtungsvoll
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Ĉion bonan,
Herzliche Grüße
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Ĉion bonan,
Grüße
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında