İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kære Hr. Direktør,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Kære Hr.,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Kære Hr./Fru.,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Til hvem det vedkommer,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Kære Hr. Smith,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Kære John,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver til jer angående...
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i forbindelse med...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
I fortsættelse af...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I henhold til...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jeg skriver til dig på vegne af...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vil du have noget imod at...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
Kunne du være så venlig at...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
Vil du være så venlig at sende mig...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
Kan du anbefale...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
Kan du venligst sende mig...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
Det er vores hensigt at...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
Tak på forhånd...
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
Med venlig hilsen
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med venlig hilsen
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med respekt,
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Med venlig hilsen
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Med venlig hilsen
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında