Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Kære Hr. Direktør,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Kære Fru,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Kære Hr./Fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Til hvem det vedkommer,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Kære John,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Vi skriver til jer angående...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Vi skriver i forbindelse med...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
I fortsættelse af...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
I henhold til...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vil du have noget imod at...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Kunne du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Vil du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Kan du anbefale...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Kan du venligst sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Det er vores hensigt at...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Med venlig hilsen
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Med venlig hilsen
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Med respekt,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında