Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
În legătură cu...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Referitor la...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
此致
Cu stimă,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Cu respect,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Cu bine,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında