İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Bästa fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Bäste John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Vidare till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Daha az resmi, kibar
此致
Med vänlig hälsning,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Vänliga hälsningar,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Hälsningar,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında