İspanyolca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Distinguido Sr. Presidente:
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Distinguido Señor:
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Distinguida Señora:
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Distinguidos Señores:
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Apreciados Señores:
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
A quien pueda interesar
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Apreciado Sr. Pérez:
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Apreciada Srta. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Apreciada Sra. Pérez:
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Estimado Sr. Pérez:
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Querido Juan:
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Le escribimos en referencia a...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Con relación a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
En referencia a...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Escribo para pedir información sobre...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Le escribo en nombre de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
¿Sería posible...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
¿Tendría la amabilidad de...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Me complacería mucho si...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Le agradecería enormemente si pudiera...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
¿Podría enviarme...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Estamos interesados en obtener/recibir...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Me atrevo a preguntarle si...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
¿Podría recomendarme...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
¿Podría enviarme...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
Se le insta urgentemente a...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Estaríamos muy agradecidos si...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Es nuestra intención...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Lamentamos informarle que...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Le agradecemos de antemano...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Si requiere más información no dude en contactarme.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Me complace la idea de trabajar juntos.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Gracias por su ayuda en este asunto.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Si requiere más información...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciamos hacer negocios con usted.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Espero tener noticias de usted pronto.
Daha az resmi, kibar
此致
Se despide cordialmente,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Atentamente,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Respetuosamente,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Saludos,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Saludos,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında