Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
此致
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında