Arapça | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

尊敬的主席先生,
السيد الرئيس المحترم،
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
尊敬的先生,
سيدي المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的女士,
السيدة المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
尊敬的先生/女士,
السيد المحترم \ السيدة المحترمة،
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
尊敬的先生们,
السادة المحترمون،
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
尊敬的收信人,
إلى مَنْ يهمّه الأمر،
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
尊敬的史密斯先生,
السيد أحمد المحترم،
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
尊敬的史密斯女士,
السيدة نادية المحترمة،
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐,
عزيزتي الآنسة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
尊敬的史密斯小姐/女士,
عزيزتي السيدة نادية،
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
亲爱的约翰 史密斯,
عزيزي أحمد كرم،
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
亲爱的约翰,
عزيزي أحمد،
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
我们因为...给您写信
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
我们写这封信是因为...
نكتب لكم بخصوص...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
因贵公司...
وعلاوة على ذلك...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
鉴于贵公司...
بالنسبة إلى...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
我写这封信,想询问关于...的信息
أكتب للاستفسار عن...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
我代表...给您写信
أكتب إليك نيابة عن...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
...诚挚推荐贵公司
لقد تم ترشيح شركتم...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

请问您是否介意...
هل تمانع لو...
Resmi rica, çekingen
您是否能够...
هلاّ تفضلت بـ...
Resmi rica, çekingen
如果您能...,我将不胜感激
سأكون ممتنّا إذا...
Resmi rica, çekingen
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
سنكون في غاية الامتنان إذا تكرمت بإرسال معلومات أكثر بخصوص...
Resmi rica, oldukça kibar
如果您能… ,我将非常感激
سأكون شاكرا إذا تكرمت...
Resmi rica, oldukça kibar
您能将…发送给我吗
هل تستطيع من فضلك أن ترسل لي...
Resmi rica, kibar
我们对接受/获得...很有兴趣
نحن مهتمون بالحصول \ استقبال...
Resmi rica, kibar
我必须问您是否...
يجب أنْ أسألك ما إذا
Resmi rica, kibar
您能推荐...吗?
هل تستطيع أنْ توصي بأن...
Resmi rica, direkt
您能将...发送给我吗?
هل تستطيع أن ترسل لي من فضلك...
Resmi rica, direkt
请您尽快按要求将...
مطلوب منكم أن... بشكل عاجل
Resmi rica, son derece direkt
如果您能...,我们将不胜感激
سنكون مُمتنين لو...
Resmi rica, kibar, şirket adına
您目前针对...的价格清单是什么样的?
ما هي قائمة أسعارك الحالية لـ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
نحن مهتمون بـ... ونَودّ أن نعرف...
Resmi sorgulama, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
نفهم من إعلانك أنك تنتج...
Resmi sorgulama, direkt
我们的意向是...
لدينا نية في أنْ...…
Resmi niyet beyanı, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
لقد درسنا اقتراحك بعناية و...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
很抱歉地通知您...
يؤسفنا أن نعلمك أنّ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
أرجو أنْ تتصل بي، إذا احتجت أي مساعدة إضافية
Resmi, oldukça kibar
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
نرجو أن تعلمنا إذا كان بمستطاعنا أن نقدم لك أي مساعدة إضافية.
Resmi, oldukça kibar
提前谢谢您…
لك منا بالغ الشكر مسبقا...
Resmi, oldukça kibar
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
أرجو ألاّ تتردد في الاتصال بي إذا احتجت أي معلومات إضافية.
Resmi, oldukça kibar
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
سأكون ممنونا لك كل الامتنان إذا كان بوسعك أن تنظر في هذا المسألة بأسرع وقت ممكن.
Resmi, oldukça kibar
麻烦您请尽快回复,因为...
أرجو أن تردّ بأسرع وقت ممكن لأنّ...
Resmi, kibar
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
لا تتردّد في الاتصال بي إذا كنت محتاجا لأيّ معلومات إضافية.
Resmi, kibar
我很期待将来有合作的可能性。
وإنني لأتطلع إلى إمكانية العمل معا.
Resmi, kibar
谢谢您在这件事上的帮忙。
شكرا لمساعدتك في هذه المسألة.
Resmi, kibar
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
وإنني لأتطلع إلى مناقشة هذا الأمر معك.
Resmi, direkt
如果您需要更多信息...
إذا كنت محتاجا إلى معلومات أكثر ...
Resmi, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
أقدر تعاملك معنا.
Resmi, direkt
请联系我,我的电话号码是...
أرجو أن تتصل بي - رقم تليفوني هو...
Resmi, oldukça direkt
期待着尽快得到您的回复。
وفي انتظار ردّكم، تقبلوا مني فائق عبارات الاحترام.
Daha az resmi, kibar
此致
مع خالص التحية والاحترام،
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
此致
敬礼
تقبلوا مني فائق عبارات الإخلاصِ،
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
肃然至上
كل المودة والاحترام،
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
祝好
تحياتي الحارة،
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
祝好
تحياتي،
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında