Korece | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Vážený pane prezidente,
친애하는 사장님께,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Vážený pane,
관계자님께 드립니다.
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
사모님께 드립니다.
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane/Vážená paní,
관계자님께 드립니다.
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dobrý den,
관계자분들께 드립니다.
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
관계자분께 드립니다.
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Vážený pane Smith,
친애하는 김철수님,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
친애하는 최수정님,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
친애하는 김미나님,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
친애하는 신수경님,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
반가운 김미경님,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
반가운 철호씨,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Obracíme se na vás ohledně...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
....에 관하여 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
V návaznosti na...
....에 대해 말씀드리자면,
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Vaše společnost mi byla doporučena...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
....을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
....을 받아보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
...을 추천해주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
...을 보내주시겠습니까?
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
신속히 ...을 하십시오.
Resmi rica, son derece direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Je nám líto vás informovat, že...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Resmi, kibar
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
더 많은 정보를 원하시면...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
당신의 노고에 감사드립니다.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
... 드림,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Se srdečným pozdravem,
... 드림,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
... 올림,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
... 보냄,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
S pozdravem, / Zdravím,
... 가,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında