Hollandaca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Vážený pane prezidente,
Geachte heer President
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Vážený pane,
Geachte heer
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane/Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Beste meneer Jansen
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Beste Jan
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Obracíme se na vás ohledně...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Wij schrijven u in verband met ...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Met betrekking tot ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Ten aanzien van ...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Ik schrijf u uit naam van ...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Vaše společnost mi byla doporučena...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Zou u het erg vinden om ...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Ik zou u willen vragen, of ...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Kunt u ... aanbevelen ...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
U wordt dringend verzocht ...
Resmi rica, son derece direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby...
Het is ons oogmerk om ...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Je nám líto vás informovat, že...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Bij voorbaat dank.
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Resmi, kibar
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Wij waarderen u als klant.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Ik hoor graag van u.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Met vriendelijke groet,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
Hoogachtend,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Met de beste groeten,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Groeten,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında