Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Vážený pane prezidente,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Vážený pane,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane/Vážená paní,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dobrý den,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Vážený pane Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Obracíme se na vás ohledně...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
V návaznosti na...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Vaše společnost mi byla doporučena...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Je nám líto vás informovat, že...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında