Danca | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Vážený pane prezidente,
Kære Hr. Direktør,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Vážený pane,
Kære Hr.,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Vážená paní,
Kære Fru,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Vážený pane/Vážená paní,
Kære Hr./Fru,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem det vedkommer,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Milý Johne,
Kære John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Obracíme se na vás ohledně...
Vi skriver til jer angående...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Píšeme vám ve spojitosti s...
Vi skriver i forbindelse med...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
V návaznosti na...
I fortsættelse af...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
V návaznosti na...
I henhold til...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Píši vám, abych vás informoval o...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Píši Vám jménem...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Vaše společnost mi byla doporučena...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Vadilo by Vám, kdyby...
Vil du have noget imod at...
Resmi rica, çekingen
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Kunne du være så venlig at...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Resmi rica, çekingen
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Resmi rica, oldukça kibar
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Resmi rica, oldukça kibar
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Vil du være så venlig at sende mig...
Resmi rica, kibar
Máme zájem o získání/obdržení...
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Resmi rica, kibar
Musím vás požádat, zda...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Resmi rica, kibar
Mohl(a) byste doporučit...
Kan du anbefale...
Resmi rica, direkt
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Kan du venligst sende mig...
Resmi rica, direkt
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Du er snarest anmodet til at...
Resmi rica, son derece direkt
Byli bychom vděční, kdyby...
Vi vil være taknemmelig hvis...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Resmi sorgulama, direkt
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Resmi sorgulama, direkt
Naším záměrem je, aby...
Det er vores hensigt at...
Resmi niyet beyanı, direkt
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Je nám líto vás informovat, že...
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Resmi, oldukça kibar
Děkuji Vám předem...
Tak på forhånd...
Resmi, oldukça kibar
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Resmi, oldukça kibar
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Resmi, oldukça kibar
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Resmi, kibar
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Resmi, kibar
Těším se na možnou spolupráci.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Resmi, kibar
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Resmi, kibar
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Resmi, direkt
Pokud budete potřebovat více informací...
Hvis du ønsker mere information...
Resmi, direkt
Vážíme si vaší práce.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Resmi, direkt
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Resmi, oldukça direkt
Těším se na Vaší odpověď.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Daha az resmi, kibar
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
S úctou,
Med respekt,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
S pozdravem, / Zdravím,
Med venlig hilsen
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında