Rumence | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sehr geehrter Herr Präsident,
Stimate Domnule Preşedinte,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domnule,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimată Doamnă,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimate Domnule/Doamnă,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stimaţi Domni,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Sehr geehrte Damen und Herren,
În atenţia celor interesaţi,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Stimate Domnule Ionescu,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Popescu,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Dragă Mihai Popescu,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Lieber Johann,
Dragă Mihai,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Vă scriem în legătură cu...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Bezug nehmend auf...
În legătură cu...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
In Bezug auf...
Referitor la...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
V-ar deranja dacă....
Resmi rica, çekingen
Wären Sie so freundlich...
Sunteţi amabil să...
Resmi rica, çekingen
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Resmi rica, çekingen
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Resmi rica, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Resmi rica, oldukça kibar
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Resmi rica, kibar
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ne interesează să obţinem/primim...
Resmi rica, kibar
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Resmi rica, kibar
Können Sie ... empfehlen...
Îmi puteţi recomanda...
Resmi rica, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Resmi rica, direkt
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Resmi rica, son derece direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
V-am fi recunoscători dacă...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Resmi sorgulama, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Resmi sorgulama, direkt
Wir beabsichtigen...
Intenţia noastră este să...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Vielen Dank im Voraus...
Vă mulţumesc anticipat...
Resmi, oldukça kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Resmi, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Resmi, oldukça kibar
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Resmi, kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Resmi, kibar
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Resmi, kibar
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Resmi, kibar
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Resmi, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Resmi, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Resmi, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Resmi, oldukça direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Daha az resmi, kibar
Mit freundlichen Grüßen
Cu stimă,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Mit freundlichen Grüßen
Cu sinceritate,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
Cu respect,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Herzliche Grüße
Toate cele bune,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Grüße
Cu bine,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında