Esperanto | Cümle Kalıpları - İş | Mektup

Mektup - Adres

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikan adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe ismi+il kısaltması+posta kodu
Mr. Adam Smith
Smith Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
İngiliz ve İrlanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+sokak ismi
ilçe/il ismi
eyalet
posta kodu
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanada adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası+ismi
ilçe ismi + il kısaltması + posta kodu.
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
sokak numarası + ismi
eyalet ismi
ilçe/il ismi + posta kodu
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Yeni Zellanda adres formatı:
alıcının ismi
şirket ismi
numara + sokak ismi
mahalle/RD numara/PO kutusu
ilçe/il + posta kodu
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Türkçe adres formatı:
alıcının ismi, şirket ismi
sokak / cadde ismi + numarası
posta kodu, mahalle / semt ismi, ilçe, il

Mektup - Giriş

Sehr geehrter Herr Präsident,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Oldukça resmi, alıcının ismi yerine kullanılabileceğimiz bir unvanı olur
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro,
Resmi, erkek alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjorino,
Resmi, bayan alıcı, bilinmeyen isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Resmi, bilinmeyen cinsiyet ve isim
Sehr geehrte Damen und Herren,
Estimataj sinjoroj,
Resmi, ismi bilinmeyen bir grup insana veya tüm departmana hitap ederken
Sehr geehrte Damen und Herren,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Resmi, alıcıların isimleri ve cinsiyetleri tamamen bilinmiyorken
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Estimata sinjoro Smith,
Resmi, erkek alıcı, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, evli, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bekar, bilinen isim
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Estimata sinjorino Smith,
Resmi, bayan alıcı, bilinen isim, bilinmeyen medeni hal
Lieber Herr Schmidt,
Estimata John Smith,
Daha az resmi, irtibata geçilen kişiyle daha önce iş yapıldıysa
Lieber Johann,
Estimata John,
Resmi olmayan, alıcı ile kişisel arkadaşlık var ise
Wir schreiben Ihnen bezüglich...
Ni skribas al vi pri...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Wir schreiben Ihnen in Zusammenhang mit...
Ni skribas en rilato kun...
Resmi, tüm şirket adına yazışma başlatırken
Bezug nehmend auf...
Plu al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
In Bezug auf...
Kun referenco al...
Resmi, iletişime geçtiğiniz şirketin daha önce gördüğünüz bir şeyi ile ilgili yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen, um mich nach ... zu erkundigen...
Mi skribas por demandi pri...
Daha az resmi, şirketiniz için kendi adınıza yazışma başlatırken
Ich schreibe Ihnen im Namen von...
Mi skribas al vi nome de...
Resmi, başka birisi için yazıldığında
Ihr Unternehmen wurde mir von ... sehr empfohlen...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Resmi, kibar bir giriş

Mektup - Gelişme

Würde es Sie Ihnen etwas ausmachen, wenn...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Resmi rica, çekingen
Wären Sie so freundlich...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Resmi rica, çekingen
Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn...
Mi estus plej dankema, se...
Resmi rica, çekingen
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie uns ausführlichere Informationen über ... zusenden könnten.
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Resmi rica, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie ... könnten...
Mi estus dankema, se vi povus...
Resmi rica, oldukça kibar
Würden Sie mir freundlicherweise ... zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, kibar
Wir sind daran interessiert, ... zu beziehen/erhalten...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Resmi rica, kibar
Ich möchte Sie fragen, ob...
Mi devas peti vin, ĉu...
Resmi rica, kibar
Können Sie ... empfehlen...
Ĉu vi povas rekomendi...
Resmi rica, direkt
Würden Sie mir freundlicherweise … zusenden...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Resmi rica, direkt
Sie werden dringlichst gebeten, ...
Vi estas urĝe petita al...
Resmi rica, son derece direkt
Wir wären Ihnen dankbar, wenn...
Ni estus dankemaj, se...
Resmi rica, kibar, şirket adına
Wie lautet Ihr aktueller Listenpreis für...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Resmi belli bir konuya özel rica, direkt
Wir sind an ... interessiert und würden gerne wissen, ...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Resmi sorgulama, direkt
Wir haben Ihrer Werbung entnommen, dass Sie ... herstellen...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Resmi sorgulama, direkt
Wir beabsichtigen...
Ĝi estas nia intenco...
Resmi niyet beyanı, direkt
Wir haben Ihr Angebot sorgfältig geprüft und…
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Resmi, bir iş anlaşmasına mütakiben karar aşamasına geçiş
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass…
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Resmi, bir iş teklifinin reddi veya teklife ilgisiz kalınması

Mektup - Kapanış

Für weitere Auskünfte stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Bitte lassen Sie uns wissen, falls wir Ihnen weiter behilflich sein können.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Resmi, oldukça kibar
Vielen Dank im Voraus...
Antaŭdankon…
Resmi, oldukça kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Resmi, oldukça kibar
Ich wäre Ihnen äußerst dankbar, wenn Sie diese Angelegenheit so schnell wie möglich prüfen könnten.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Resmi, oldukça kibar
Bitte antworten Sie uns umgehend, da…
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Resmi, kibar
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Resmi, kibar
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Resmi, kibar
Vielen Dank für Ihre Hilfe in dieser Angelegenheit.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Resmi, kibar
Ich freue mich darauf, diesen Sachverhalt mit Ihnen zu besprechen.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Resmi, direkt
Falls Sie weitere Informationen benötigen...
Se vi bezonas pli informon...
Resmi, direkt
Wir schätzen Sie als Kunde.
Ni dankas vian negocon.
Resmi, direkt
Bitte kontaktieren Sie mich. Meine Telefonnummer ist...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Resmi, oldukça direkt
Ich würde mich freuen, bald von Ihnen zu hören.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Daha az resmi, kibar
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Resmi, ismi bilinmeyen alıcı
Mit freundlichen Grüßen
Altestime,
Resmi, sık kullanılan, bilinen alıcı
Hochachtungsvoll
Altestime,
Resmi, nadir kullanım, bilinen alıcı
Herzliche Grüße
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, birbirlerine isimleriyle hitap eden iş partnerleri arasında
Grüße
Ĉion bonan,
Resmi olmayan, sıklıkla birlikte çalışan partnerler arasında