Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi