Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Licencjat
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi