Korece | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
오전
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
대개 (대략)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
학사
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
중앙유럽 표준시
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
전하
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
즉, 다시 말하자면
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
주식회사
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
사 (社)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
없음
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
매년
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
오후
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
뒷 장을 봐주십시오
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
부사장님, 부통령님, 부회장님
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi