İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
Da mezzanotte alle 12
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (circa)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
c/o (all'attenzione di)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Dott. (dottore)
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est) / cioè
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
S.p.A. (Società per Azioni)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
non applicabile / non pertinente
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
num.
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
annuale / per anno
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Dalle tredici alle ventitré
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
vedi retro
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
VP (Vicepresidente)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi