İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi