İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi