Danca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
om morgenen
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
att. (attention)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
BA (Bachelor)
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.K.H. (Hendes/Hans Kongelige Højhed)
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
dvs. (det vil sige)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
A/S (aktieselskab)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Ikke tilgængelig
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
nr. (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
pr. år (pro anno)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
om eftermiddagen
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
vende
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
vicedirektør
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi