Çince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
上午
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
大约
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
请...注意
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
文学学士
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
欧洲中部时间
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
尊敬的
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
有限责任公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
股份有限公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
不适用
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
订购号
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
每年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
下午
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
请翻面
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
副总裁
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi