Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

π.μ. (προ μεσημβρίας)
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
περ. (κατά προσέγγιση)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
υπόψιν (Για την προσοχή του)
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
π.χ. (για παράδειγμα)
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Δ/Υ (δεν ισχύει)
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
αριθ. (Αριθμός)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
ανά έτος, ετήσια
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
γυρίστε σελίδα
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
αντιπρόεδρος
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi