Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

sabah (öğleden önce)
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
tahmini
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
dikkatine
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Licencjat
Üniversite ünvanı
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
huzurunda
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
yani
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
A.Ş. (anonim şirketi)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ltd. (limited)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
geçersiz
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
no. (numara)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
yıllık / yılda bir
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
öğleden sonra
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
devamı var (sayfayı çeviriniz)
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi