Çince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

sabah (öğleden önce)
上午
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
tahmini
大约
Tahminler ile kullanılır
dikkatine
请...注意
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
文学学士
Üniversite ünvanı
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
欧洲中部时间
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
huzurunda
尊敬的
Saygın kişilerin ünvanları için
yani
Bir şeyi açıklarken kullanılır
A.Ş. (anonim şirketi)
有限责任公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Ltd. (limited)
股份有限公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
geçersiz
不适用
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
no. (numara)
订购号
Sıralamalar için kullanılır
yıllık / yılda bir
每年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
öğleden sonra
下午
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
devamı var (sayfayı çeviriniz)
请翻面
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
副总裁
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi