Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
sabah (öğleden önce)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
tahmini
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
dikkatine
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
huzurunda
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
yani
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
A.Ş. (anonim şirketi)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
geçersiz
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
no. (numara)
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
yıllık / yılda bir
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
öğleden sonra
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi