Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
Licencjat
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi