İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
Da mezzanotte alle 12
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
ca. (circa)
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
c/o (all'attenzione di)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
Dott. (dottore)
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
i.e. (id est) / cioè
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
S.p.A. (Società per Azioni)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
non applicabile / non pertinente
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
num.
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
annuale / per anno
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
Dalle tredici alle ventitré
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
vedi retro
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
VP (Vicepresidente)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi