İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi