İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi