Fransızca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m.
a.m. (ante meridiem) : avant midi
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
โดยประมาณค่า
approx. (approximativement)
Tahminler ile kullanılır
เนื่องในความตั้งใจของ...
attn. (à l'attention de)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
ปริญญาตรี
Licence
Üniversite ünvanı
เวลายุโรปกลาง
HEC (heure d'Europe centrale)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
สยามบรมราชกุมารี
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Saygın kişilerin ünvanları için
นั่นก็คือ
c.à.d (c'est-à-dire)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
ร่วมมือกับ
S.A. (Société Anonyme)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
จำกัด
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ไม่สามารถใช้ได้
n/a (non applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
ตัวเลข
n° (numéro)
Sıralamalar için kullanılır
ทุกปี
p. a. (par an)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
นาฬิกา
p.m. (post meridiem) : après-midi
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
รองประธาน
V.P. (vice-président)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi