Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

a.m. - antemeridian (dimineaţa)
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
aprox. (aproximativ), cca. (circa)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
pt. (pentru) - abreviat; mai recomandat: În atenţia...(neabreviat)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licenţiat în științe umaniste(nu se abreviază).
Licencjat
Üniversite ünvanı
CET sau GMT
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Înălţimea Sa,/Alteţea Sa,/Majestatea Sa,
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
ex.: (exemplu)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (societate pe acţiuni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.R.L. (societate cu răspundere limitată)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Nu se aplică/nu e cazul - nu se abreviază.
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr. (numărul)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
p.a. (pe an)
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
p.m. (postmeridian)
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
Vezi verso - nu se abreviază.
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Vicepreşedinte - nu se abreviază.
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi