İsveççe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

de. (délelőtt)
f.m./fm. (förmiddag)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
kb. (körülbelül)
c:a/ca. (cirka)
Tahminler ile kullanılır
figyelmébe (levélcímzéskor)
att. (attestera)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
B.A. (Bachelor of Arts)
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Üniversite ünvanı
CET (Közép-Európai Idő)
CET (Centraleuropeisk tid)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Mélt. (Méltósága)
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Saygın kişilerin ünvanları için
azaz
d.v.s., dvs. (det vill säga)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
egyesült társaság
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Kft.(korlátolt felelősségű társaság)
AB (aktiebolag)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
n/a (nem alkalmazható)
ej tillämpningsbart
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
sz. (szám/számú)
nr (nummer)
Sıralamalar için kullanılır
évente
per år
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
du./este (délután/este)
e.m./em. (eftermiddag)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
folyt. (folytatás a másik oldalon)
v.g.v. (var god vänd)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
Elnökhelyettes
VP (vice ordförande)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi