Yunanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
π.μ. (προ μεσημβρίας)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
περ. (κατά προσέγγιση)
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
π.χ. (για παράδειγμα)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
αριθ. (Αριθμός)
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
ανά έτος, ετήσια
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
γυρίστε σελίδα
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
αντιπρόεδρος
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi