Türkçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
sabah (öğleden önce)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
tahmini
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
dikkatine
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
G.S.L. (Güzel Sanatlar Lisans derecesi)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
MASD / CET (Merkezi Avrupa Saat Dilimi)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
huzurunda
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
yani
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
A.Ş. (anonim şirketi)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
geçersiz
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
no. (numara)
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
yıllık / yılda bir
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
öğleden sonra
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
devamı var (sayfayı çeviriniz)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
Başk.yard. / Bşk.yrd. (başkan yardımcısı)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi