Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi