İtalyanca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
Da mezzanotte alle 12
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
ca. (circa)
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
c/o (all'attenzione di)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
Dott. (dottore)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est) / cioè
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
S.p.A. (Società per Azioni)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
non applicabile / non pertinente
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
num.
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
annuale / per anno
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
Dalle tredici alle ventitré
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
vedi retro
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
VP (Vicepresidente)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi