İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi