Hintçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
प्रातः... बजे
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
लगभग
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
...ध्यान दें.
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
बी.ए. (बैचलर ऑफ आर्ट्स)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
IST
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
राजा/रानी
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
जो है कि
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
इंक.
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
लिमिटेड
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
-
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
क्रं.
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
प्रतिवर्ष
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
दोपहर... बजे
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
अगला पन्ना
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
उपराष्ट्रपति
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi