Fince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
aamup.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
n. (noin)
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
...henkilön käsiteltäväksi
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
GMT (Greenwich Mean Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
eli
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
Oy (osakeyhtiö)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Rajavastuuyhtiö
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
ei saatavilla
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
nro. (numero)
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
per vuosi
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
iltap. (iltapäivällä)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
käännä sivu
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
Varapresidentti
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi