Çince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
上午
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
大约
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
请...注意
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
文学学士
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
欧洲中部时间
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
尊敬的
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
有限责任公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
股份有限公司
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
不适用
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
订购号
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
每年
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
下午
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
请翻面
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
副总裁
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi