Çekçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

przed południem
a. m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ok. (około)
přibl. (přibližně)
Tahminler ile kullanılır
do wiadomości
MP. (do vlastních rukou)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Licencjat
Bc. (Bakalář)
Üniversite ünvanı
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
CET (Středoevropský čas)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Jego/Jej Królewska Mość
H.R.H. (Jeho/Její Královská výsost)
Saygın kişilerin ünvanları için
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
tj. (to jest)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.A. (Spółka Akcyjna)
s.r.o. (společnost s ručením omezeným)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
a.s. (akciová společnost)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
nie dot. (nie dotyczy)
n/a (chybějící data)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (numer)
č. (číslo)
Sıralamalar için kullanılır
rocznie
p.a. (per annum - ročně)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
po południu
p. m.
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
proszę odwrócić
PTO (obraťte prosím - použití pouze v angličtině)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
wiceprezydent
VP (viceprezident)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi