Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

Da mezzanotte alle 12
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ca. (circa)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
c/o (all'attenzione di)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Dott. (dottore)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
i.e. (id est) / cioè
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.p.A. (Società per Azioni)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
non applicabile / non pertinente
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
num.
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
annuale / per anno
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
Dalle tredici alle ventitré
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
vedi retro
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (Vicepresidente)
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi