Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

Da mezzanotte alle 12
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
ca. (circa)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
c/o (all'attenzione di)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
Dott. (dottore)
Licencjat
Üniversite ünvanı
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
i.e. (id est) / cioè
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
S.p.A. (Società per Azioni)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
non applicabile / non pertinente
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
num.
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
annuale / per anno
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
Dalle tredici alle ventitré
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
vedi retro
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (Vicepresidente)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi