Tayca | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

f.m./fm. (förmiddag)
a.m.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
c:a/ca. (cirka)
โดยประมาณค่า
Tahminler ile kullanılır
att. (attestera)
เนื่องในความตั้งใจของ...
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
ปริญญาตรี
Üniversite ünvanı
CET (Centraleuropeisk tid)
เวลายุโรปกลาง
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
สยามบรมราชกุมารี
Saygın kişilerin ünvanları için
d.v.s., dvs. (det vill säga)
นั่นก็คือ
Bir şeyi açıklarken kullanılır
AB (aktiebolag)
ร่วมมือกับ
Belli iş isimlerinden sonra gelir
AB (aktiebolag)
จำกัด
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ej tillämpningsbart
ไม่สามารถใช้ได้
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (nummer)
ตัวเลข
Sıralamalar için kullanılır
per år
ทุกปี
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
e.m./em. (eftermiddag)
นาฬิกา
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
v.g.v. (var god vänd)
กรุณาพลิกไปอีกหน้าหนึ่ง
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice ordförande)
รองประธาน
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi