Lehçe | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

f.m./fm. (förmiddag)
przed południem
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
c:a/ca. (cirka)
ok. (około)
Tahminler ile kullanılır
att. (attestera)
do wiadomości
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Licencjat
Üniversite ünvanı
CET (Centraleuropeisk tid)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Jego/Jej Królewska Mość
Saygın kişilerin ünvanları için
d.v.s., dvs. (det vill säga)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
AB (aktiebolag)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
AB (aktiebolag)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ej tillämpningsbart
nie dot. (nie dotyczy)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (nummer)
nr (numer)
Sıralamalar için kullanılır
per år
rocznie
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
e.m./em. (eftermiddag)
po południu
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
v.g.v. (var god vänd)
proszę odwrócić
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice ordförande)
wiceprezydent
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi