İngilizce | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

f.m./fm. (förmiddag)
a.m. (ante meridiem)
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
c:a/ca. (cirka)
approx. (approximately)
Tahminler ile kullanılır
att. (attestera)
attn. (to the attention of)
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
B.A. (Bachelor of Arts)
Üniversite ünvanı
CET (Centraleuropeisk tid)
CET (Central European Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
H.R.H. (His/Her Royal Highness)
Saygın kişilerin ünvanları için
d.v.s., dvs. (det vill säga)
i.e. (id est)
Bir şeyi açıklarken kullanılır
AB (aktiebolag)
inc. (incorporated)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
AB (aktiebolag)
Ltd. (limited)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ej tillämpningsbart
n/a (not applicable)
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (nummer)
no. (number)
Sıralamalar için kullanılır
per år
p.a. (per annum)
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
e.m./em. (eftermiddag)
p.m. (post meridiem)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
v.g.v. (var god vänd)
PTO (please turn over)
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice ordförande)
VP (vice president)
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi