Fince | Cümle Kalıpları - İş | Kısaltmalar

Kısaltmalar - İş Dünyası Kısaltmaları

f.m./fm. (förmiddag)
aamup.
12'lik saat sistemiyle 00:00'dan sonra, 12:00'den önce kullanılır
c:a/ca. (cirka)
n. (noin)
Tahminler ile kullanılır
att. (attestera)
...henkilön käsiteltäväksi
Belli bir kişiyle yazışırken kullanılır
fil.kand./FK (filosofie kandidat)
Hum. kand. (Humanististen tieteiden kandidaatti)
Üniversite ünvanı
CET (Centraleuropeisk tid)
GMT (Greenwich Mean Time)
Farklı saat dilimlerinden yürütülen iş yazışmalarında
H.K.H. (Hans/Hennes Kungliga Höghet)
Hänen Kuninkaallinen Korkeutensa
Saygın kişilerin ünvanları için
d.v.s., dvs. (det vill säga)
eli
Bir şeyi açıklarken kullanılır
AB (aktiebolag)
Oy (osakeyhtiö)
Belli iş isimlerinden sonra gelir
AB (aktiebolag)
Rajavastuuyhtiö
Belli iş isimlerinden sonra gelir
ej tillämpningsbart
ei saatavilla
Kullanımı ve uygulaması olmayan şeyler için kullanılır
nr (nummer)
nro. (numero)
Sıralamalar için kullanılır
per år
per vuosi
Yıllık tekrarlamaları veya iş pratiğini açıklarken kullanılır
e.m./em. (eftermiddag)
iltap. (iltapäivällä)
12'lik saat dilimiyle 12:00'den sonra 00:00'dan önce kullanılır
v.g.v. (var god vänd)
käännä sivu
Sayfanın her iki tarafında da yazışma olduğunu belirtir
VP (vice ordförande)
Varapresidentti
Başkandan sonra kumandada ikinci sırada olan kişi